Novinky

Domov > Novinky > Obsah

Problémy a liečba tesnenia v extrudéri

Tesnosť je veľmi dôležitá pre mnoho zariadení, iba za dobrých podmienok tesnenia, zariadení na normálnu prevádzku. A to úplne závisí od dokončenia tesnenia, keď po dlhom používaní poškodených tesnení dôjde k úniku, schopnosti pracovať a ďalším nežiaducim javom. Tento druh problému existuje aj v extrudéri, takže tesniaca časť je taktiež zameraním údržby zariadenia.

Prevzatím extrúzneho stroja ako príkladu sa zistilo, že najčastejším problémom tesniacich častí je opotrebovanie, zníženie elasticity alebo opotrebovanie dielov, ktoré priamo prichádzajú do kontaktu s tesniacimi časťami. Ak sa s týmito javmi nedodrží včas, spôsobí to, že pečať bude vážne poškodené a nemôže pokračovať v používaní a nakoniec zasiahnuť alebo vytlačiť.

Pri prvých dvoch problémoch je najjednoduchší a najúčinnejší spôsob nahradenia tesnenia a ak sa piest, opotrebovanie alebo poškodenie piestnice môže navyše k výmene komponentov obnoviť opravou, ako je napríklad malé plunžrové chrómovanie prebrúsenie; piest môže mať náročnú metódu spracovania valcovania, avšak ťažké množstvo brúsenia je obmedzené.